Kundvagnen


 
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Känslan för det allmänna
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett slags kontrakt, med ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont?  >>>
Ett Sverige i förändring
Sverige har länge betraktats som ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat. Högerpopulism har fått en bred förankring. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står befinner oss i ett skifte. >>>
Den delade staden
Att segregation är ett samhällsproblem är en självklarhet för de flesta. Vilka processer är det som ligger bakom segregationen?  >>>
Tanten, vem är hon?
Tanten är oftast en äldre kvinna. Hon är tidlös och evig, överspelad och föråldrad. Att definiera sig själv som tant är inte särskilt populärt, samtidigt som det är ett epitet som kan tillskrivas andra. Men när blir man egentligen tant?  >>>
Överstatlig flyktingpolitik
När Sverige blev medlem i EU fanns ett motstånd mot att asylpolitiska beslut skulle fattas gemensamt med kvalificerad majoritet. Den inställningen till internationellt samarbete i flyktingpolitiska har ändrats.  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Eva Norström - I väntan på asyl
Pris: 215,00 kr (202,83 kr)
Artikelnr: 190, isbn 978-91-89140-29-5
 Köp

I väntan på asylI väntan på asyl

Eva Norström
isbn 978-91-89140-29-5, 336 sidor

Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner? Vad är det som händer när asylärenden prövas? Hur styrs asylprövningen och beredningen av enskilda asylärenden?

Eva Norström har analyserat prövningen av asylärenden i dagens Sverige. Genom en detaljerad granskning av ett enskilt asylärende visar hon hur lagtolkarens arbetsmiljö och beslutsfattandets praktiska hantverk på avgörande vis inverkar på asylpolitikens tillämpning. ”Att följa lagen” är en komplicerad process som går långt utöver ”att kunna lagen”. Gränsdragningsproblem uppstår oavbrutet och måste hanteras både på individuell och kollektiv nivå. I tomrummet mellan ett ja eller ett nej till asyl riskerar flyktingpolitikens goda målsättningar att omsättas i en inhuman praxis.

* * *

"...en viktig bok, eftersom den ger den svenska asylprocessens olika aktörer en mera allsidig belysning än vanligt.” (Nils Schwarts, Expressen 2004.02.16)

"På torraste saklighetssvenskan blottlägger Eva Norström godtyckligheten i besluten. /.../ Fram växer bilden av ett system som byggts på misstroende, där vikten av att få rätt advokat, ha brett stöd i det svenska samhället, få medieuppmärksamhet och ja, till och med att vara en sympatisk person, är det som avgör en flyktings öde i det stora lotteriet om vem som ska få stanna." (Ira Mallik, Aftonbladet, 2004.02.17)

"... många tankeväckande iakttagelser." (Joakim Molander, SvD 2004.06.05)

"... ett intressant och viktigt bidrag till forskningen inom det asylpolitiska området." (Ann-Catrin Emanuelsson, BTJ)

"I studien 'I väntan på asyl' slår hon fast att en misstro mot asylsökande styr prövningen." (Lisbeth Brattberg och Robert Holender, Dagens Nyheter 2005.12.20)

"...ger belägg för att det finns en misstroendekultur bland verkets personal gentemot asylsökande." (Doris Gunnarsson, Hallands Nyheter 2005.12.21)

"Migrationsverkets kultur och människosyn. /.../ Eva Norström har /.../ slagit fast att det förekommer en utbredd misstro bland de anställda mot asylsökande, vilket styr asylprövningen." (Dan Persson, Gotlands Tidningar 2005.12.31)

_____________
Lästips:

"Räddar vi inte barnen förlorar vi vår själ /.../ talet om en human flyktingpolitik är inte mycket annat än tom retorik." (Joakim Molander, Svenska Dagbladet 2005.04.30)

"Försvaret lyste med sin frånvaro på asyltribunal. En utbredd misstro möter den som söker asyl i Sverige. Myndigheterna letar efter skäl för avslag. /.../ Av trötta och rädda människor som genomgått traumatiska händelser krävs att de ska komma med sammanhängande och heltäckande berättelser. (Kari Molin, Dagens Nyheter 2005.11.14)

"Stress kan ligga bakom agerandet [tjänstemän vid Migrationsverket har firat avvisningsbeslut med champagne] /.../ Eva Norström: - Det här speglar ju en organisation som har bekymmer. (Marcus Ålsnäs, Dagens Nyheter 2005.12.22)

"När cynismen triumferar. /.../ ...många handläggare utgår från att de asylsökande ljuger. Norström talar om en misstroendekultur som på ett olyckligt sätt stänger härbärget för de nödställda." (Birger Thureson, Dagen 2005.12.22)

"Cynism hotar hela verket" (Brännpunkt, Svenska Dagbladet 2005.12.23)

"Asyltribunalen ger sin dom. /.../ Eva Norström beskrev lagen som en kulturell konstuktion som gör lagtolkaren både utsatt och farlig, där empati blir ett problem och rationalisering nödvändig." (Ulrika Milles, Dagens Nyheter 2005.11.16)