Kundvagnen


 
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Den svenska manligheten
I äldre dagars Sverige var den ideala manligheten intimt förknippad med äktenskapet. Var drogs gränsen mellan goda och dåliga äkta män? >>>
Ett Sverige i förändring
Sverige har länge betraktats som ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat. Högerpopulism har fått en bred förankring. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står befinner oss i ett skifte. >>>
Känslan för det allmänna
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett slags kontrakt, med ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont?  >>>
Tanten, vem är hon?
Tanten är oftast en äldre kvinna. Hon är tidlös och evig, överspelad och föråldrad. Att definiera sig själv som tant är inte särskilt populärt, samtidigt som det är ett epitet som kan tillskrivas andra. Men när blir man egentligen tant?  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>

Välkommen till Boréas bokbutik!

 

Anne Grönlund – Glimtar av jämställdhet 194,00 kr
 
Glimtar av jämställdhetÄr Sverige ett jämställdhetens paradis? Kritiska röster talar om att könsmönster består, trots stora insatser från samhällets sida. Men är bilden egentligen så mörk? Ny forskning visar att det håller på att ske en förändring.
Köp
Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren – Par i vetenskap och politik 250,00 kr
Par i vetenskap och politikÄkta par har spelat viktiga roller i svensk politik och vetenskap. Ändå har parrelationen, som ­fenomen, inte uppmärksammats särskilt i dessa sammanhang. I denna bok studeras ett antal gifta par som var verksamma under 1900-talets första hälft. Hur påverkade äktenskapet deras karriärer?
Köp
Christine Roman & Helen Peterson – Familjer i tiden 208,00 kr
Familjer i tidenKärnfamiljen är fortfarande ett ideal i 2000-­talets ­Sverige. Samtidigt är den inte längre varken självklar eller given. Vår tid karak­teriseras av ambi­valens och flytande gränser mellan privatliv och arbetsliv. Vilka utmaningar för detta med sig för kärnfamiljen?
Köp
Thomas Johansson & Roger Klinth – Nya svenska fäder 194,00 kr
Nya svenska fäderI fyrtio år har det producerats kampanjer för att ”göra pappa med barn”. Hur resonerar män som väljer att stanna hemma och ta ut lång föräldra­ledighet? Det moderna faderskapet visar sig vara en komplex historia.
Köp
Hans Andersson – Spelets regler 208,00 kr

Spelets reglerSpelets regler ger en inblick i raggandets och flirtandets oskrivna regler och de svårhanterade förväntningarna om hur det sexuella samspelet mellan könen ska se ut.

Köp
Anne Grönlund & Björn Halleröd (red) – Jämställdhetens pris 201,00 kr

Jämställdhetens prisI jämförelse med många andra länder i Europa har Sverige visst mycket att stoltsera med när det gäller jämställdhet. Ny forskning visar att jämställdhet också kan få en del oväntade konsekvenser.

Köp
Åsa Lundqvist – Familjen i den svenska modellen 208,00 kr
Familjen i den svenska modellenHistorien om familjepolitikens framväxt är en historia om intressekonflikter. Vilka aktörer och institutioner var det som bestämde den svenska familjepolitikens inriktning?
Köp
Jonny Hjelm – Amasoner på planen 215,00 kr

Den svenska fotbollen var fram till 1960-talets mitt en helt igenom manlig rörelse. Åren 1965–1970 förändrades detta. I denna bok skrivs historien om den svenska damfotbollens framväxt. Fem föreningar och distrikt står i centrum: Djurgården, Jitex, Öxabäck, Sandåkern och IFK Malmö.

Köp
Andreas Marklund – I hans hus 215,00 kr

I hans husI äldre dagars Sverige var den ideala manligheten intimt förknippad med äktenskapet. Var drogs gränsen mellan goda och dåliga äkta män? Genom analyser av historiska äktenskapsmål kartläggs centrala teman i den svenska manlighetens historia.

Köp
Roger Klinth – Göra pappa med barn 236,00 kr

Göra pappa med barnTrots att möjligheten till pappaledighet har funnits i drygt 30 år, utnyttjas fortfarande merparten av föräldraledigheten av mammorna. Varför är det så?  

Köp
Jessica Lindvert – Feminism som politik 215,00 kr
Feminism som politikPå vilka villkor bedrivs den svenska jämställdhetspolitiken? Vilken betydelse har begreppet jämställdhet? Hur påverkar det centraliserade svenska styrelseskicket politikens innehåll?
Köp
Nea Mellberg – När det overkliga blir verklighet 257,00 kr
När det overkliga blir verklighetVad innebär det för en mamma att få veta av en vuxen dotter att hon som barn utnyttjats sexuellt av av den man hon lever med? Hur tolkar hon det barnet respektive mannen berättar? Vad är möjligt att "se" och göra? Vad framstår som omöjligt?
Köp
Vicki Johansson – Där könsmakten ändras 208,00 kr

Där könsmakten ändrasI hemmen, på arbetsplatser, i föreningar och i politiken pågår en ständig kamp om makt. Män försvarar de positioner de redan har medan kvinnor utmanar dem.

Köp
Lars Plantin – Män, familjeliv och föräldraskap 201,00 kr
Män, familjeliv och föräldraskapOm mäns upplevelser av att vara fäder. Hur formas faderskapet av de personliga och omgivande förutsättningarna? Hur inverkar faderskapet på den manliga självbilden?
Köp
Bo Nilsson – Maskulinitet 201,00 kr
MaskulinitetGenom olika nedslag i 1900-talets Sverige - scouterna i seklets början, brottsmål för 1950-talet och landsbygdens "gammpojkar" - framträder olika föreställningar om manlighet.
Köp