Välj en sida

Arbetsliv, familjeliv och kön

 

Mikael Nordenmark

Band: Häftad
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-89140-34-9
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv är ett brännande ämne i 2000-talets Sverige. Trots alla ideal om jämställda parrelationer är realiteten fortfarande en ojämlik fördelning av ansvar för hushållsarbete och förvärvsarbete mellan män och kvinnor.

I denna bok analyseras hur mycket kvinnor och män deltar i förvärvs- och hushållsarbete samt hur det påverkar välbefinnande och rollkonflikter. Varför ägnar män fortfarande mer tid åt förvärvsarbete medan kvinnor utför en större del av hushållsarbetet? Går det att engagera sig starkt i både familjeliv och arbetsliv? Eller är det nödvändigt att prioritera det ena området framför det andra? Är svenska förhållanden speciella? Vilka åtgärder måste till för att både män och kvinnor ska kunna kombinera arbetsliv med familjeliv på ett bra sätt?

***

Mikael Nordenmark är docent i sociologi och verksam vid Institutionen för hälsovetenskaper, Mittuniversitetet. Resultaten i boken bygger på omfattande undersökningar i Sverige och andra länder.