Välj en sida

Att återställa ordningen

Könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

 

Lena Abrahamsson

Band: Häftad
Omfång: 400 sidor
ISBN: 978-91-89140-61-5
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Nya arbetsorganisationer framställs ofta som lösningen på arbetslivets alla problem. Hur ­kommer det sig då att de optimistiska perspektiven kring förnyelserna så sällan blir verklighet? Varför återgår organisationer ofta till sin ursprungliga form?

Könsordningen på arbetsplatser har visat sig vara en konserverande kraft i organisationsförändringar. Nya arbetsorganisationer utmanar gamla hierarkier och maktstrukturer och påverkar arbetsplatskulturer och yrkesidentiteter. Nya strukturer och roller i arbetsorganisationer för också med sig en efterfrågan på ny kompetens. När ordningen på en arbetsplats utmanas, medför det dramatiskt skilda konsekvenser för män och kvinnor. I dessa processer undviker män positioner där de riskerar att bli betraktade som ”kvinnliga”.

Att återställa ordningen betyder både att återställa organisationens gamla form och att återställa genusordningens könsmönster.

***

Lena Abrahamsson är professor och ämnesföreträdare i arbetsvetenskap vid 
Luleå tekniska universitet.