Borea logo
Borea logo

Brottsoffer

Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur

 

Bo Nilsson

Band: Häftad
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-89140-27-1
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Vad innebär det att vara ett brottsoffer? Vilka föreställningar har vi om människor som blivit utsatta för kriminalitet?
     Brottsoffer förknippas ofta med smärta och lidande och en kamp för att ta sig tillbaka till ett tidigare liv. Dessa föreställningar ingår i en omfattande offerideologi som underbyggs av olika intressenter inom den så kallade offerindustrin och får till följd en ökad rädsla och riskmedvetenhet. Boken Brottsoffer diskuterar kritiskt den dominerande bilden av brottsoffer och den offermentalitet som sätter sin prägel på samtiden. Genom intervjuer med enskilda drabbade visas att det även finns alternativa skildringar av offerskap, upplevelser som marginaliseras i den allmänna debatten.

***

Bo Nilsson är professor i etnologi och verksam vid Umeå universitet. Boréa har även gett ut Bo Nilssons böcker Kiruna – Staden som ideologi och Maskulinitet.