Välj en sida

Den nya svenska arbetarklassen

Facket och de rasifierade arbetarna

 

Diana Mulinari & Anders Nergaard

Band: Häftad
Omfång: 320 sidor
ISBN: 978-91-89140-31-8
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Vilken bild har LO av invandrare och invandrararbetare? Diana Mulinari och Anders Neergaard har forskat om nätverket FAI — Fackligt Aktiva Invandrare — och erfarenheter av kamp inom facket. Hur kan man jobba fackligt om man inte betraktas som ”en riktig arbetare”? Hur skapas medvetanden som samtidigt spänner över klass, kön och etnicitet?
Med hjälp av begreppen rasifiering och kulturrasism analyseras den problematiska relationen mellan LO och fackligt aktiva invandrare. Författarna visar hur denna grupp marginaliseras inom fackföreningsrörelsen, men också hur en bredare etnisk mobilisering kan åstadkommas på den fackliga arenan.

***

Diana Mulinari är professor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Anders Neergaard är professor vid Institutionen för kultur och samhälle, avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet, campus Norrköping.