Borea logo
Borea logo

Det hyperindividualiserade samhället

undertitel

 

Ulf Bjereld, Marie Demker, Jan Ekecrantz
& Ann-Marie Ekengren (red) 

Band: Häftad
Omfång: 296 sidor
ISBN: 978-91-89140-36-3
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

I dagens samhällsdebatt framstår globalisering och individualisering som de två mest centrala utvecklingsdragen inom politik och samhällsliv, såväl internationellt som inom nationalstaterna. Politisk och social instabilitet framhålls ofta som en annan sida av utvecklingen.

I denna bok beskrivs individualiseringens och destabiliseringens betydelse för makt, demokrati och medborgarskap. Vilka politiska och kulturella konsekvenser medför globaliseringen? Frågor som diskuteras är bland annat sociala rörelsers betydelse för den representativa demokratin, nya former för politiskt ansvarsutkrävande, politiska konsekvenser av könets individualisering, den pågående kommunikationsrevolutionen, territoriets förändrade betydelse och krigets roll.