Borea logo
Borea logo

Det långa 1990-talet

när Sverige förändrades

 

Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldemarson
& Kjell Östberg  (red)

Band: Häftad
Omfång: 488 sidor
ISBN: 978-91-89140-88-2
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Åren kring 1990 var en dramatisk tid. Muren föll och Sverige gick med i EU. Landet drogs in i en ekonomisk kris med ränta på 500 procent. Arbetslösheten steg från 2 till 12 procent och dramatiska nedskärningar i välfärdssystemet genomfördes. Samtidigt avreglerades välfärdsstaten. Nu beslutades om friskolereformer, avreglering av bankverksamhet, kommunikationer och teletrafik; TV-monopolet avskaffades och sjukvård och äldre­omsorg konkurrensutsattes.
    Var syftet att skapa ett systemskifte eller en nödvändig modernisering av den svenska modellen?

***

Författare: Kristina Abiala, Eva Blomberg, Lars Ekdahl, Rasmus Fleischer, Yvonne Hirdman, Anders Ivarsson Westerberg, Karl Molin, Torbjörn Nilsson, Monica Quirico, Johanna Ringarp, Werner Schmidt, Carl-Gustaf Scott, Ylva Waldemarson, Martin Wottle, Kjell Östberg.