Borea logo
Borea logo

Efter svensk modell

LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-90

 

Lisbeth Lundahl

Band: Häftad
Omfång: 288 sidor
ISBN: 978-91-972690-7-0 (slutsåld)

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Under efterkrigstiden har SAF och LO haft ett stort inflytande på utbildningsarenan, både som påtryckare och beslutsfattare i utbildningspolitiken, men även som producenter av utbildning och information. I Efter svensk modell blir för första gången de båda stora arbetsmarknadsorganisationernas ideologier och agerande i utbildningsfrågor föremål för analys. Särskilt uppmärksammas yrkesutbildningen, som är det område där LO och SAF haft det största inflytandet och där ”den svenska modellen” tillämpats ovanligt länge. Boken belyser även SAFs och LOs förhållande till grund- och gymnasieskolan, vuxenutbildningen och de tidvis brännande frågorna om skolans förhållande till arbetsliv och samhälle.

Efter svensk modell är en unik studie av efterkrigstidens utbildningspolitik, speglad genom två av de tyngsta samhällsaktörerna LO och SAF.

***

Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete samt gästprofessor vid Åbo Universitet. Hennes forskning är främst inriktad på utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.