Borea logo
Borea logo

Filmbytare

Videovåld, kulturell produktion och unga män

 

Göran Bolin

Band: Häftad
Omfång: 288 sidor
ISBN: 978-91-89140-00-4 (slutsåld)
E-bok: 

Videovåld är ett begrepp som får de flesta vuxna att reagera – antingen genom att i fördömande ordalag utmåla skräckvisioner av vad som händer när ungdomar tittar på video utanför föräldrarnas kontroll, eller genom att diskutera censur, yttrandefrihet och vuxna människors rätt att titta på vilka filmer de vill.
      Men vad gör ungdomar när de tittar på dessa filmer? Vilka betydelser lägger de till de våldsamma bilderna? Och hur kommunicerar de med varandra om vad de sett? Kan man se likheter mellan dessa ungdomar och andra mediebrukare? Dessa är några av de frågor som behandlas i denna medieetnografiska studie av ett antal unga män med starkt intresse för våldsamma action- och skräckfilmer.

I studien fokuseras relationen mellan de unga männens mediebruk och deras egen produktion av s k fanziner och amatörvideofilmer. Utifrån denna relation diskuteras de unga männens förhållande till den offentliga debatten och de frågor om makt, smak, estetik och identitet som filmerna aktualiserar.

***

Göran Bolin är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.