Borea logo
Borea logo

I vuxenlivets väntrum

Arbetslöshetens konsekvenser för ungdomars livsvillkor

 

Anders Gullberg & Martin Börjeson (red)

Band: Häftad
Omfång: 180 sidor
ISBN: 978-91-89140-07-3 (slutsåld)
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Under 1990-talet har kontakter med olika former av arbetsmarknadsåtgärder allt mer kommit att framstå som ett normalt inslag i ungdomars etablering i vuxenlivet, samtidigt som rörligheten in i och ut ur arbetslöshet är hög. I denna bok redovisas ett antal studier som analyserar ungdomars ställning på arbetsmarknaden:

– Vilken betydelse har arbetslösheten för den ungdomsgeneration som idag står inför att ta steget från ungdoms- till vuxenliv?
– Vilken betydelse har positionen på arbetsmarknaden för ungdomars livsvillkor i övrigt?

Medan tidigare generationer kunde följa relativt väl upptrampade stigar från skola till arbetsliv, är vägen till en plats på dagens arbetsmarknad både längre och krokigare. Detta är en utveckling av arbetsmarknaden som allt mer framstår som en ödesfråga med avgörande betydelse för morgondagens samhälle.

***

Författarna är forskare vid Institutet för social forskning i Stockholm, Sociologiska institutionerna i Göteborg och Umeå samt Centrum för folkhälsoforskning i Karlstad. Redaktörerna är verksamma vid Socialstyrelsens epidemologiska centrum: Stig Blomskog, Martin Börjeson, Bengt Furåker, Anders Gullberg, Curt Hagquist, Mikael Nordenmark, Lena Schröder, Tiiu Soidre, Mattias Strandh.