Välj en sida

Kiruna

Staden som ideologi

 

Bo Nilsson

Band: Häftad
Omfång: 230 sidor
ISBN: 978-91-89140-64-6
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Kiruna är projektstaden i norr, som lever för och av sin gruvbrytning. Under senare tid har staden uppmärksammats därför att den fortsatta malmbrytningen kräver att staden omlokaliseras. I diskussionen om att flytta staden aktualiseras också människors föreställningar om och förväntningar på sin stad.      
     I denna bok skildras staden Kiruna som en uppsättning ideologier. Vilken betydelse har t.ex. könsideologier och föreställningar om maskulinitet i Kiruna? Vilka uttryck tar sig uppfattningar om klass och etnicitet? Hur påverkar dessa föreställningar stadens invånare när de ska definiera vad det egentligen är som utgör deras stad? Vilket Kiruna är det som ska flyttas och fortsätta att symbolisera Kiruna, fast på en annan plats?

* * *

Bo Nilsson är professor i etnologi och verksam vid Umeå universitet. Boréa har även gett ut Bo Nilssons böcker Brottsoffer – Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur och Maskulitet.