Borea logo
Borea logo

Polarisering och samexistens

Kulturella förändringar i vår tid

 

Maria Zackariasson, Magnus Öhlander & Oscar Pripp (red)

Band: Häftad
Omfång: 472 sidor
ISBN: 978-91-89140-96-7
E-bok: 

Köp boken:
Bokus  |  Adlibris

Under de senaste decennierna har Sverige genomgått en rad genom­gripande förändringar som gjort att många upplever att vårt samhälle har blivit hårdare och mer polariserat. Vaär det som har hänt? På vilka sätt påverkar samtidens förändringar männi­skors vardag och livsvillkor? Med utgångspunkt i fyra teman — plats, kategori­sering, engagemang och transformationer — beskriver boken hur människor upplever dagens Sverige och ”det svenska”. Författarna har gjort intervjuer, deltagande observationer, undersökt mediedebatter, sociala medier och analyserat arkivmaterial. Genom nedslag i olika verkligheter, ­platser och situationer förmedlas insikter och reflektioner om gemenskap och engagemang. Här berättas både om ­erfarenheter av polarisering och misstro och om männi­skors tillit till varandra, till politiken och våra samhällsinstitutioner.

Bokens författare är forskare i etnologi och verksamma vid olika lärosäten i Sverige.

***

Författare: Paul Agnidakis, Åsa Alftberg, Daniel Bodén, Rikard Engblom, Maja Povrzanović Frykman, Jesper Fundberg, Lizette Gradén, Kristofer Hansson, Elisabeth Högdahl, Markus Idvall, Kim Silow Kallenberg, Finnur Magnússon, Fanny Mäkelä, Tom O’Dell, Oscar Pripp, Ann Runfors, Mikael Vallström Löfgren, Maria Zackariasson, Magnus Öhlander