Borea logo
Borea logo

Tillsyn och effektivitet

Statliga inspektörers yrkesroll och strategival

 

Vicki Johansson

Band: Häftad
Omfång: 234 sidor
ISBN: 978-91-89140-43-1
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

En demokratis legitimitet är beroende av att medborgarna uppfattar att politiska beslut också blir genomförda. Därför använder staten olika styrmedel för att främja, övervaka och kontrollera genomförandet av offentlig politik. Tillsyn är ett sådant styrmedel, som används allt oftare och inom allt fler politikområden. Men är tillsyn ett effektivt styrmedel?

Inspektörer prioriterar ständigt mellan mål, arbetsuppgifter och tillvägagångssätt, vilket innebär att de i hög grad utformar den faktiskt förda politiken. Tillsynens effektivitet är därför nära relaterad till de val som inspektörerna gör. Vilka prioriterings-, följsamhets- och rättsäkerhetsstrategier använder inspektörer? Vilken betydelse får olika strategier för effektiviteten och legitimiteten?

I boken Tillsyn och effektivitet diskuteras dessa frågor utifrån en jämförande fallstudie av två statliga tillsynsmyndigheters inspektionsverksamhet: Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen.

***

Vicki Johansson är professor och verksam vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.