Borea logo
Borea logo

Ungdomskultur, stil och smak

 

Erling Bjurström

Band: Häftad
Omfång: 350 sidor
ISBN: 978-91-89140-40-0
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Vad styr unga människors känsla för stil och smak?

I denna bok ges en överblick över moderna och urbana ungdomsstilars framväxt och utveckling i Sverige. Via en kritisk granskning av tidigare forskning utvecklar Erling Bjurström ett nytt perspektiv på ungdomskulturer och ungdomsstilar, grundat i Paul Ricoeurs hermeneutik, Michail Bachtins dialogism och Pierre Bourdieus kultursociologi.

***

Erling Bjurström är författare och professor emeritus vid Tema kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet. Bjurström har framför allt forskat och skrivit om kultur och medier. Boréa har även publicerat boken Högt och lågt. Smak och stil i ungdomskulturen (1997).