Borea logo
Borea logo

Vägar till ett effektivt miljöarbete

 

Karin Edvardsson & Sven Ove Hansson (red)

Band: Häftad
Omfång: 196 sidor
ISBN: 978-91-89140-47-9
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

På senare år har miljöforskare, främst inom samhällsvetenskapen, ägnat allt mer uppmärksamhet åt frågan om hur vi kan åstadkomma ett effektivt miljöarbete. Men det räcker inte att konstatera miljöproblemen; vi måste också veta hur vi bäst kan göra något åt dem.

I boken Vägar till ett effektivt miljöarbete medverkar svenska miljöforskare från ämnesområdena filosofi, ekonomi, psykologi, statsvetenskap och rättssociologi. Frågor som behandlas är bland annat: Ger miljömålen en bra vägledning för miljöarbetet? Hur bör miljöekonomiska analyser användas? När leder miljöinspektioner till resultat? Hur långt kan vi nå med företagens eget ansvarstagande? I det avslutande kapitlet skriver författarna gemensamt om ”policycykeln”, ett verktyg för att analysera miljöpolitisk effektivitet.

 

***

Författare: Karin Edvardsson, Sven Ove Hansson, Håkan Hydén, Vicki Johansson, Anna Lööv, Carin Pettersson, Maria Vredin Johansson.