Borea logo
Borea logo

Välfärdsstatens moraliska ekonomi

 

Stefan Svallfors

Band: Häftad
Omfång: 265 sidor
ISBN: 978-91-972690-3-2 (slutsåld)
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Den svenska välfärdsstaten är i fokus för en omfattande och kritisk debatt. I Välfärdsstatens moraliska ekonomi analyserar Stefan Svallfors hur den allmänna opinionen kring välfärdspolitiken ser ut och hur den har förändrats under de senaste decennierna. Här presenteras allmänhetens åsikter kring välfärdspolitiken: Vem anser man bäst lämpad att sköta service? Hur mycket skattepengar vill man satsa på olika områden? Hur anser man att välfärden ska betalas? Misstänker man att bidrag och tjänster missbrukas?

I boken analyseras också den politiska debatten kring dessa frågor, som den förs i massmedierna och bland de politiska partierna och intresseorganisationerna.

Författarens slutsatser är att allmänhetens stöd för den svenska välfärdspolitiken är starkt och stabilt över tid, samtidigt som det märks en tydlig vindkantring åt höger i massmediedebatten och hos de politiska partierna. I boken diskuteras dessa och andra resultat i anslutning till sociologiska teorier om risker i det moderna samhället, om klassamhällets förändring och om välfärdsstatens förankring. Den är därför av stort intresse inte bara för samhällsvetenskapliga forskare, utan för alla som vill förstå politisk förändring och det svenska välfärdssamhällets framtid.

***

Stefan Svallfors är professor i sociologi och verksam som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet samt forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Boréa har även gett ut Stefan Svallfors böcker Sidospår. Essäer om klass & politik och Klassamhällets kollektiva medvetande.