Borea logo
Borea logo

Flexibilitetens gränser

Förändring och friktion i arbetsliv och familj

 

Anne Grönlund

Band: Häftad
Omfång: 260 sidor
ISBN: 978-91-89140-33-2 (slutsåld)
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Ordet flexibilisering har blivit symbolen för en rad storslagna förhoppningar. Flexibilitet ses som en ödesfråga för moderna organisationer och antas bana väg för ett mer jämställt och familjevänligt arbetsliv. Men i vad mån grundar sig egentligen dessa förhoppningar på fakta?

Flexibilitetens gränser bygger på ett omfattande enkätmaterial som visar hur strävan efter flexibilitet tar sig uttryck på svenska arbetsplatser. Genom en studie av tre branscher får vi en bild av både kvinnors och mäns arbetsliv – en bild som på flera sätt skiljer sig från den som tecknas i debatten. Boken visar att organisatorisk flexibilitet kan skapas på många sätt och inte förutsätter en sämre trygghet och försvagade rättigheter för de anställda. Men flexibiliteten leder inte självklart till bättre jobb eller till en smidig förening av arbete och familj. Traditionella barriärer i form av kön och position elimineras inte heller av de förändringar som går under namnet flexibilisering.

***

Anne Grönlund är professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.