Borea logo
Borea logo

Våp, bitchor och moderliga män

Kvinnligt och manligt i såpoperans värld

 

Marianne Liliequist

Band: Kartonnage
Omfång: 156 sidor
ISBN: 978-91-89140-14-1
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Hur kan en tjej som 18-åriga Ellen, vegan och feminist, få ut något av en glamorös såpopera som Melrose Place? Vilket nöje finner 40-åriga Kjerstin, gymnasielärare och tvåbarnsmor, i Glamour, serien som hon själv beskriver som ”den totala plastigheten”?

Den här boken diskuterar såpoperans bilder av kvinnligt och manligt. Boken tar avstamp i såpoperabrukarnas röster, som ger utgångspunkter för en diskussion om kvinnliga överlevnadsstrategier och förhållningssätt. Kvinnor känner igen sig i den traditionella såpoperan därför att den berättar något viktigt om deras liv: sagan om kvinnlighetens eviga triumf och nederlag. Det tragiska i berättelsen är att det aldrig finns någon väg ut ur den fastlåsta världsordning där kvinnor är dömda att vara de eviga förlorarna.

Den nyare typen av såpa bryter i stället upp bilden av den traditionella könsordningen. Med ironi skapas distans till förtryckande könsmönster. Men medverkar inte samtidigt det ironiska förhållningssättet till att göra objektivieringen av kvinnor mer rumsren?

***

Marianne Liliequist är professor emerita vid Institutionen för medievetenskaper, enheten för etnologi, Umeå universitet.