Borea logo
Borea logo

Så gott som demokrati

Om demokratifrågan i EU-debatten

 

Kerstin Jacobsson

Band: Häftad
Omfång: 360 sidor
ISBN: 91-972690-8-5 (slutsåld)
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Demokratin är en av de viktigaste frågorna i debatten om Sveriges relationer till den Europeiska unionen. Hur förs denna demokratidebatt och vilka utmaningar och konflikter återspeglar den? Hur resonerar man egentligen om demokratin på högsta politiska nivå? Kan några förändringar i svensk demokratisyn utläsas?

I boken Så gott som demokrati analyseras hur demokratifrågan formulerades och behandlades i den svenska EU-debatten under de politiskt avgörande åren 1988–1994.
Boken visar att en förskjutning i demokratidebatten skett, där effektivititet, handlingskraft och sakpolitik blivit allt mer centrala begrepp. Har en omtolkning av demokratins innebörd skett, utan att det formulerats i klartext eller att konsekvenserna har uppmärksammats?

Boken är en analys av elitdebatten om EU och demokratin samt de förändrade villkoren för politik och demokrati i ett integrerat Europa.