Välj en sida

Makthavare i ministerns skugga

 

Anders Ivarsson Westerberg

Band: Häftad
Omfång: 400 sidor
ISBN: 978-91-89140-91-2
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

I den här boken analyseras stats­sekreterarens roll med hjälp av teorier om makt, organisationsledning och byråkrati. Statssekreterare har dubbla roller i Regeringskansliet; de är både administrativt ansvariga och politiska rådgivare. De befinner sig i centrum för utformningen och genomförandet av politiken samtidigt som deras olika roller medför ett stort ­handlingsutrymme. I allt större utsträckning fungerar de även som vice ministrar, vilket ger dem politiskt inflytande. De är dolda makthavare i ministrarnas skuggor.