Borea logo
Borea logo

Utsatthetens röster

 

Zulmir Bečević

Band: Häftad
Omfång: 304 sidor
ISBN: 978-91-89140-89-9
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Barn och unga i samhällsvård har ofta en bristande tillit, inte bara till vuxenvärlden utan även till sina egna möjligheter. På vilka sätt påverkas självbilden och identiteten av det samhällsvårdande sammanhanget? Hur skapas mening kring det som har varit och det som ska komma?
I boken Utsatthetens röster framträder ett antal ungdomar vars självbilder har formats både av utsatthet och sam­hällets syn på dem som ­problematisk kategori. De betydelser dessa ungdomar tillskriver sina erfarenheter revideras och omtolkas i ett specifikt, ­institutionaliserat nu. Här är tillit ett sätt att skapa ­mening. En ny social ­identitet kan formas i en föreställning om en ­annan framtid.
***
Zulmir Bečević är universitetslektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.