Borea logo
Borea logo

Sidospår

Essäer om klass och politik

 

Stefan Svallfors

Band: Häftad
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-89140-12-7
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

I Sidospår kastas nytt ljus över klassamhällets förändring, politikens möjligheter och välfärdsstatens kris. I elva essäer samsas här Karl Marx med Bruce Springsteen, Ken Loach med Margaret Thatcher, Göran Persson med Pierre Bourdieu och Anthony Giddens. Med iakttagelser från stadsvandringar i London, daghemsdebatter i Umeå och valkampanjer i Nya Zeeland, spänner boken från det stora till det lilla, från det nära till det avlägsna. Den hålls samman av en stillsam vrede över sakernas tillstånd och den samtida debattens torftighet.

***

Stefan Svallfors är professor i sociologi och verksam som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet samt forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Boréa har även gett ut Stefan Svallfors böcker Välfärdsstatens moraliska ekonomi och Klassamhällets kollektiva medvetande.