Borea logo
Borea logo

Maskulinitet

Representation, ideologi och retorik

 

Bo Nilsson

Band: Häftad
Omfång: 264 sidor
ISBN: 978-91-89140-05-9 (slutsåld)
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

I boken Maskulinitet beskrivs och diskuteras den nutida manligheten genom några nedslag i 1900-talets Sverige:  Vad har ett scout-spex från 1930-talet med maskulinitet och sexualitet att göra? Scoutrörelsen var en av många ungdomsorganisationer som startade tiden kring sekelskiftet 1900. Av pojkarna krävde man bland annat ridderlighet, offervilja, sexuell renhet, stridslystnad och självdisciplin. En ”riktig” man är inte inåtvänd och självömkande, utan fylld av ambitioner och verksamhetslust. Det kan man utläsa ur brottmålsmaterial från 1950-talet.

Genom en granskning av några otukts- och mordbrandsfall visas hur det juridiska arbetet präglades av föreställningar om manlighet. Vad har gammpojkar bosatta eller uppvuxna på landsbygden gemensamt? Hur ser de på sig själva och omvärlden?
Närgånget och öppet berättar några äldre ungkarlar om sina livserfarenheter och förhoppningar. Drömmen om en egen familj finns fortfarande kvar.

Bo Nilsson är professor i etnologi och verksam vid Umeå universitet. Boréa har även gett ut Bo Nilssons böcker Kiruna – Staden som ideologi och Brottsoffer – Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur.