Borea logo
Borea logo

Klassamhällets kollektiva medvetande

Klass och attityder i jämförande perspektiv

 

Stefan Svallfors

Band: Häftad
Omfång: 280 sidor
ISBN: 978-91-89140-37-0
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

I boken Klassamhällets kollektiva medvetande studeras klasskillnader i åsikter om centrala samhällsfrågor. Finns det klasskillnader i synen på arbete och familj, marknad och politik, rättigheter och moral, fördelning och rättvisa? Skiljer sig svenska klassmönster från klassmönster i andra länder? Hur kan det i så fall förklaras? Förändras klasskillnaderna i åsikter och vad beror det i så fall på?

Med hjälp av data från internationellt jämförande undersökningar tecknas en bild av klasskillnader i tid och rum. I motsats till vad som ofta antagits, är klasskillnaderna i Sverige stora i jämförelse med Storbritannien, Tyskland och USA. Inte heller syns några tydliga tecken på minskade klasskillnader under de senaste decennierna. Klass är fortfarande en av vårt samhälles centrala konfliktlinjer.

***

Stefan Svallfors är professor i sociologi och verksam som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet samt forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Boréa har även gett ut Stefan Svallfors böcker Välfärdsstatens moraliska ekonomi och Sidospår. Essäer om klass & politik.