Välj en sida

Sverige efter välfärdskrisen

Mellan hot och hopp

 

Bengt Starrin & Ronny Svensson (red)

Band: Häftad
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-89140-03-5 (slutsåld)
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Utvecklingen i Sverige under 1990-talet var problematisk. Arbetslösheten nådde nivåer som tidigare varit otänkbara. En väsentlig del av den materiella och ekonomiska vardagstryggheten försvann för stora grupper i samhället. Stor oro och osäkerhet inför framtiden uppstod. I praktiken fick ett tvåtredjedelssamhälle, där den s k marknaden i allt större utsträckning fått styra den politiska dagordningen.

Författarna till boken Sverige efter välfärdskrisennöjer sig inte med en kritisk granskning av det svenska samhället och den svenska välfärden. Man pekar i stället på möjligheter och alternativa vägar för att skapa ett solidariskt samhälle där arbetslösheten sjunker och tryggheten ökar: Genom att utveckla de demokratiska styrformerna, ta makten över den lokala arenan samt stärka de folkliga rörelserna på alla nivåer, går det att skapa ett rättvist samhälle där alla har meningsfyllda arbeten och ett bra liv även på 2000-talet.

Författare: Stefan Carlén, Bengt Dahlgren, Mats Forsberg, Lena Gonäs, Philip Johnsson, Ingemar Lindberg, Margareta Persson, Stefan de Vylder, Gunilla Wettergren & Bengt Hallberg, Joachim Vogel, Bengt Starrin, Ronny Svensson.