Borea logo
Borea logo

I väntan på asyl

Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

 

Eva Nordström

Band: Häftad
Omfång: 336 sidor
ISBN: 978-91-89140-29-5
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer ofta i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner? Vad är det som händer när asylärenden prövas? Hur styrs asylprövningen och beredningen av enskilda asylärenden?

Eva Norström har analyserat prövningen av asylärenden i dagens Sverige. Genom en detaljerad granskning av ett enskilt asylärende visar hon hur lagtolkarens arbetsmiljö och beslutsfattandets praktiska hantverk på avgörande vis inverkar på asylpolitikens tillämpning. ”Att följa lagen” är en komplicerad process som går långt utöver ”att kunna lagen”. Gränsdragningsproblem uppstår oavbrutet och måste hanteras både på individuell och kollektiv nivå. I tomrummet mellan ett ja eller ett nej till asyl riskerar flyktingpolitikens goda målsättningar att omsättas i en inhuman praxis.