Borea logo
Borea logo

Vägen till en väg

Riskhantering och beslutspraktiker i vägbyggnadsprocessen

 

Vicki Johansson

Band: Häftad
Omfång: 248 sidor
ISBN: 978-91-89140-72-1
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Vad händer när ett vägprojekt ska realiseras? Hur går det till när beslut fattas? Hur hanteras risker? Varför byggs cykelbanor, busshållplatser, trafikplatser, viltstängsel och bullerskydd där de byggs? Och varför placeras massaupplag, tunnlar och broar där de placeras? I Vägen till en väg analyseras dessa frågor utifrån ett konkret vägprojekt: ”BanaVäg i Väst”. 

Vägplanering äger rum i en komplex och fragmentiserad genomförandeorganisation. Aktörerna är många — statliga myndigheter, kommuner, konsulter, företag, intresseorganisationer, aktionsgrupper, markägare och allmänhet — och de har i regel också synpunkter på hur en väg skall utformas. För att påverka besluten använder de både informella och formella maktresurser. I planeringens centrum står vägplanerarna som tolkar mål och regler, prioriterar mellan åtgärder och väger olika intressen och önskemål mot varandra. För att lyckas med denna uppgift måste de vara skickliga förhandlingsbyråkrater.

***

Vicki Johansson är professor och verksam vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.