Borea logo
Borea logo

Vård och ideologi

Narkomanvården som politiskt slagfält

 

Johan Edman

Band: Häftad
Omfång: 532 sidor
ISBN: 978-91-89140-79-0
E-bok: 

Köp boken:
Bokus | Adlibris

Narkotikafrågan är ett av vår tids mest om diskuterade problem, där miss brukaren anses kunna motas och botas med straff och vård. Men narkotika problemet låter sig inte lösas med vård; det är i minst lika hög grad ett politiskt som ett terapeutiskt problem.

I boken Vård och ideologi undersöks den vård som tillämpats under åren 19602000 för att lösa det svenska narkotikaproblemet. Med utgångspunkt i ett rikt källmaterial visas hur narkotikafrågan använts för vitt skilda politiska syften, där allt ifrån oro för politiskt radikal ungdom, främmande reli gioner eller obegriplig musik tolkats som problem med kopplingar till narkotika. Narkotikabruket har beskrivits som kapitalist iskt klassförtryck, amerikanism och kulturell förflackning samtidigt som svenskhet, solidaritet och arbetsamhet varit värden som präglat behandlings hemmens arbete.

Narkotikaproblemet visar sig i grunden vara ideologiskt. Vad som är problematiskt med narkotika konsumtion kan inte diskuteras utan att man samtidigt diskuterar den goda medborgarens eller det goda samhällets kvaliteter.

***

Johan Edman är docent i historia och professor vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.