Borea logo
Borea logo

Sedan 1996 har Boréa förmedlat aktuell forskning inom samhällsvetenskap och humaniora till en bredare allmänhet.

Boréas böcker är bryggor mellan forskarvärlden och en bredare publik. Böckerna handlar om vårt samhälle, men de förmedlar andra och djupare perspektiv än de vi vanligtvis förses med via dagspress, radio och tv. Ämnesmässigt rör böckerna i första hand sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, kultursociologi, medier och kommunikation, psykologi, etnologi och historia.

Boréas böcker har ofta omedelbar relevans för den dagsaktuella debatten. Men den gemensamma nämnaren är snarare att innehållet är av ett sådant slag att böckerna inte blir inaktuella – kunskap blir sällan det.